ما، همان جمع پراکنده...

موج ، می آمد، چون کوه و به ساحل می خورد!

از دل تیره ی امواج بلند آوا،
    که غریقی را در خویش فرو می برد،
و غریوش را با مشت فرو می کشت،
نعره ای خسته و خونین، بشریت را،
به کمک می طلبید:
    -"آی آدم ها...
     آی آدم ها..."

ما شنیدیم و به یاری نشتابیدیم
به خیالی که قضا،
به گمانی که قدر، بر سر آن خسته ، گذاری بکند!
"دستی از غیب برون آید و کاری بکند"
هیچ یک حتی از جای نجنبیدیم!
آستین ها را بالا نزدیم
دست آن غرقه در امواج بلا را نگرفتیم،
تا از آن مهلکه -شاید- برهانیمش،
به کناری برسانیمش...!


موج می آمد، چون کوه و به ساحل می ریخت.
با غریوی،
    که به خاموشی می پیوست.
باغریقی که در آن ورطه ، به کف ها ، به هوا
    چنگ می زد ، می آویخت... 
ما نمی دانستیم
این که در چنبر گرداب گرفتار شده ست،
این نگون بخت که این گونه نگونسار شده ست،
این منم
    این تو
        آن همسایه،
           آن انسان!
               این ماییم!
ما!
همان جمع پراکنده،
همان تنها،
آن تهاهاییم! 

همه خاموش نشستیم و تماشا کردیم.
آن صدا اما خاموش نشد.
    -"آی آدم ها...
     آی آدم ها..."
آن صدا ، هرگز خاموش نخواهد شد،
آن صدا در همه جا دائم در پرواز است!
تا به دنیا دلی از هول ستم می لرزد،
    خاطری آشفته ست،
     دیده ای گریان است،
هر کجا دست نیاز بشری هست دراز،
آن صدا در همه آفاق طنین انداز است. 


آه اگر با دل و جان گوش کنیم،
آه اگر وسوسه ی نان را یک لحظه فراموش کنیم،
"آی آدم ها" را در همه جا می شنویم...

این همه موج بلا را در همه جا می بینیم،
"آی آدم ها" را می شنویم،
نیک می دانیم،
دستی از غیب نخواهد آمد
هیچ یک حتی یکبار نمی گوییم
با ستمکاری نادانی، این گونه مدارا نکنیم
آستین ها را بالا بزنیم
دست در دست هم از پهنه ی آفاق برهانیمش
مهربانی را،
    دانایی را،
بربلندی جهان،
بنشانیمش...!


-"آی آدم ها...!
موج می آید..."

فریدون مشیری 

 

/ 7 نظر / 128 بازدید
حمید

اینقدر این شعر حس خوبی بهم داد که توی ریدر share اش کردم

mn

مهر بانی ، دانایی را ، بر بلندی جهان بنشانیمش...! [تعجب] دلش خوش بوده فریدون مشیری... ey lanat be in rozegar, ey lanat be man vali bazam be shoma ye charta jomleye ghashang mizarid adam omidvar mishe ey rahmat be shoma

نیما

سلام مجید... منو لینک کن بابا!!!! شعرشو از کجا آورده بودی؟؟؟خیلی خف بوووود!![عینک]

محمدرضا

مجید حالا جدا از این شعره، خونتونو عوض کردین ؟!!این آدرس جلسه دوره ای که خونه ی شما نیست !!کلک چندتا خونه دارین؟!!!! [تایید]

ارشک

Perfect

نظافت منزل

مرسی لذت بردم. منتظر مطالب بیشتر از شما هستم.